Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288671

OBCHODNÉ MENO: BILIS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39510/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Idanská 12, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 

IČO: 50 386 808

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marián Bilišňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Idanská 297/12, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 23.01.1968, Deň vzniku funkcie: 06.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne, v celom rozsahu a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Bilišňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Idanská 297/12, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20 , Dátum narodenia: 23.01.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1