Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288677

OBCHODNÉ MENO: BUDO SPORT spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19938/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 48, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 314 471

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu

4. reklamná a propagačná činnosť

5. zhotovovanie videozáznamov pri kultúrnych a spoločenských podujatiach

6. automatizované spracovanie dát

7. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

8. výskum trhu a verejnej mienky

9. poradenská činnosť v oblasti taktiky a stratégie podnikania

10. prenájom motorových vozidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Mlynár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Počarová 43, Názov obce: Počarová, PSČ: 018 15 , Dátum narodenia: 26.04.1972, Deň vzniku funkcie: 11.10.2000

Meno a priezvisko: MVDr. Štefan Mihalovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 2, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 20.04.1969, Deň vzniku funkcie: 11.10.2000

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Mlynár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Počarová 43, Názov obce: Počarová, PSČ: 018 15 , Dátum narodenia: 26.04.1972

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: MVDr. Štefan Mihalovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 2, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 20.04.1969

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.9.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Valné zhromaždenie dňa 16.11.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.

3. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 1.8.2002 schválilo prevod obchodného podielu (zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.8.2002) a Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1