Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288667

OBCHODNÉ MENO: Artheon Taxi, s.r.o., v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22139/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetina 28, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 44 256 256

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vnútroštátna taxislužba

2. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Bystran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 6, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.12.1989, Deň vzniku funkcie: 22.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť konajú konatelia samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Artheon Holding, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maurerova 20, Názov obce: Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, PSČ: 040 22 

Výška vkladu: 33 194,000000 EUR, Rozsah splatenia: 33 194,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 12.05.2022

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Martin Bystran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 6, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.12.1989, Deň vzniku funkcie: 12.05.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru živnostenského podnikania č. OU-KE-OZP1-2019/19106-4 zo dňa 16.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.09.2019 o zrušení živnostenského oprávnenia spoločnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1