Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288661

OBCHODNÉ MENO: AGRO PLUS spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10721/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hospodársky dvor , Názov obce: Budimír, PSČ: 044 43 

IČO: 36 188 484

DEŇ ZÁPISU: 22.01.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospdárska činnosť na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby

2. veľkoobchod s živými zvieratami, rastlinami, mäsom, drevom, stavebným materiálom, poľnohospodárskymi strojmi, obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu a stavebnými strojmi

3. maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratmi, kvetmi, rastlinami

4. maloobchod s mäsom a mliekárenskými výrobkami

5. maloobchod so stavebným materiálom, strojmi, technickými potrebami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi a poľnohospodárskymi strojmi

6. finančný a operatívny prenájom strojov a zariadení

7. prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, poľnohospodárskych strojov a zariadení, stavebných a kancelárskych strojov a zariadení

8. predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt a autosúčiastok

9. sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy

10. prenájom základných prostriedkov aj formou leasingu

11. skladovanie

12. prípravné práce pre stavbu, búracie a zemné práce

13. služby v oblasti poľnohospodárskej výroby

14. zimná údržba ciest, mostov a komunikácií

15. nákladná cestná doprava

16. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Kotuľa, MBA, Bydlisko: Názov obce: Budimír 126, Dátum narodenia: 28.04.1961

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Ferenc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wurmova 1122/17, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 28.02.1961

Meno a priezvisko: Dušan Plesko, Bydlisko: Názov obce: Budimír 250, Dátum narodenia: 07.02.1956

Meno a priezvisko: Imrich Jurko, Bydlisko: Názov obce: Seniakovce 26, Dátum narodenia: 23.05.1943

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Kotuľa, MBA, Bydlisko: Názov obce: Budimír 126, Dátum narodenia: 28.04.1961

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Ferenc, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wurmova 1122/17, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 28.02.1961

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dušan Plesko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budimír 250, Názov obce: Budimír, PSČ: 044 43 , Dátum narodenia: 07.02.1956

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Imrich Jurko, Bydlisko: Názov obce: Seniakovce 26, Dátum narodenia: 23.05.1943

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 968,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 968,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.12.1998.

2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 28.5.2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1