Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288669

OBCHODNÉ MENO: B.G.M. GYN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16095/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budapeštianska 46, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 

IČO: 36 588 920

DEŇ ZÁPISU: 26.01.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti

5. reklamná a propagačná činnosť

6. čistiace a upratovacie služby

7. vedenie účtovníctva

8. kopírovacie a rozmnožovacie služby

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

10. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie s odborným zameraním gynekológia a pôrodníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Branislav Murín, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bačíkova 14, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 12.03.1975, Deň vzniku funkcie: 12.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne a podpisuje sa za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Branislav Murín, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bačíkova 14, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 12.03.1975

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1