Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288666

OBCHODNÉ MENO: AQUING spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6304/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herlianska 51, Názov obce: Košice, PSČ: 040 14 

IČO: 31 708 951

DEŇ ZÁPISU: 31.05.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - inžinierska činnosť vo výstavbe

2. - prípravné práce pre stavbu-demolácie a zemné práce

3. - malé vodné elektrárne

4. - odvod odpadových vôd

5. - výroba a rozvod vody, pitnej a úžitkovej vody

6. - sprostredkovateľská činnosť

7. - maloobchod a veľkoobchod s osivom, obilím, kŕmivom, potravinami, nápojmi, tabakom, liehovinami, ovocím, zeleninou, textilom, odevami, obuvou, kozmetickými výrobkami, pevnými, tekutými a plynnými palivami, kovmi, kovovými rudami, drevom, stavebným materiálom, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, papierenským tovarom, stavebnými strojmi, obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu, kancelárskymi strojmi a zariadením, nábytkom, spotrebnou elektronikou a výpočtovou technikou

8. - realitné agentúry

9. - činnosť v oblasti nehnuteľností

10. - nákup a predaj nehnuteľností

11. - výskum trhu a verejnej mienky

12. - reklamné činnosti

13. - prenájom stavebných strojov a zariadení

14. - vydavateľská činnosť

15. - projektová činnosť v investičnej výstavbe

16. - výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu a plastov

17. - činnosť stavebného dozoru, vodohospodárske stavby-zdravotno vodohospodárske stavby, technické vybavenie stavieb

18. - geodetické a kartografické práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Margicin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wuppertálska 39, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 10.09.1961, Deň vzniku funkcie: 31.05.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Margicin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wuppertálska 39, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 10.09.1961

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Dana Margicinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wuppertálska 39, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 06.09.1962

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.3.1995 a dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 26.5.1995 uzavretou podľa zákona č.513/91 Zb.

2. Dodatok č.2 zo dňa 30.6.1997 k spoločenskej zmluve.

3. Dodatok č.3 zo dňa 27.8.1997 k spoločenskej zmluve.

4. Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.5.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák.č.11/98 Zb.

5. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.6.2001.

6. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.10.2003.

7. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.10.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1