Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288663

OBCHODNÉ MENO: AMIDEAS, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31929/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 18, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 47 038 179

DEŇ ZÁPISU: 20.03.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Monika Pindrochová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 18, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 27.07.1967, Deň vzniku funkcie: 20.03.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Monika Pindrochová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 18, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 27.09.2022 bolo Okresným súdom Košice I začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp.zn. 29CbR/58//2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1