Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288668

OBCHODNÉ MENO: ASTEN spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33253/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 8/A, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 34 103 724

DEŇ ZÁPISU: 30.12.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. spracovanie ovocia a zeleniny,

2. výroba obalových materiálov z dreva a umelých hmôt,

3. poradenská a reklamná činnosť,

4. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v zmysle voľnej živnosti,

5. vedenie účtovníctva,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroby a obchodu,

7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

8. čistiace a upratovacie práce

9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

10. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

11. zabezpečovanie, príprava, kontrola, uchovávanie a výdaj liekov (s výnimkou transfúznych liekov), zdravotníckych pomôcok a poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach a konzultácií pri určovaní a sledovaní liečebného postupu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jan Žák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chebská 2215, Názov obce: Praha - Západ, PSČ: 252 28 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.07.1970, Deň vzniku funkcie: 01.03.2018

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kypr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 30, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 07.01.1978, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má dvoch konateľov. V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Dr.Max Holding SK, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 895 136

Výška vkladu: 53 112,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 53 112,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: bez čísla, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 20.10.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želetavská 1525/1, Názov obce: Praha 4 – Michle, PSČ: 140 92 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 649 48 242

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  53 112,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  53 112,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice zo dňa 27. 6. 1994 č. N 318/94, Nz 188/94 podľa §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Starý spis: S.r.o. 1046 Zmenou spísanou dňa 18. 11. 1998 do notárskej zápisnice Nz 238/98, N 253/98 /zmena sídla z: Galanta, Hlavná 950 na: Bratislava, Škultétyho 1/ bola zakladateľská listina prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.

2. Osvedčenie o rozhodnutí spoločníka a dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 3/2000, Nz 3/2000 napísanej dňa 4.4.2000 notárom JUDr. Lošonským v Malackách. Zmena obchodného mena z ASTRAN spol. s r.o na ASTEN spol. s r.o.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dfňa 13.9.2002. Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine a úplné znenie osvedčené do notárskej zápisnice N 331/02, Nz 312/02 zo dňa 27.9.2002.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.5.2004 o zmene sídla spoločnosti a zmene zakladateľskej listiny.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1