Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288655

OBCHODNÉ MENO: ABC-STORE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29632/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 8/A, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 44 148 674

DEŇ ZÁPISU: 16.05.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. marketing,

4. reklamné služby,

5. administratívne služby,

6. vedenie účtovníctva,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

9. prenájom hnuteľných vecí,

10. finančný a operatívny leasing,

11. vydavateľská činnosť,

12. organizovanie školení, kurzov, seminárov,

13. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

14. počítačové služby,

15. prieskum trhu a verejnej mienky,

16. správa bytového a nebytového fondu,

17. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

18. poskytovanie lekárenskej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - verejnej lekárni

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jan Žák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chebská 2215, Názov obce: Praha - Západ, PSČ: 252 28 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.07.1970, Deň vzniku funkcie: 01.03.2018

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kypr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 30, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 07.01.1978, Deň vzniku funkcie: 01.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Dr. Max Holding SK, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 895 136

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: bez čísla , Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 20.10.2022

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Želetavská 1525/1, Názov obce: Praha 4 - Michle, PSČ: 140 92 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 649 48 242

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 17.04.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 27.5.2008.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1