Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288658

OBCHODNÉ MENO: ADRA a partner s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18637/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Helsinská 2632/2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 

IČO: 36 671 037

DEŇ ZÁPISU: 05.09.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

4. prenájom strojov a technických zariadení, motorových vozidiel a potrieb pre domácnosť

5. píliarska výroba a pilčícke práce

6. výroba kovových konštrukcií a ich častí

7. výroba drevených obalov a drobných výrobkov z dreva

8. mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe

9. zváračské práce

10. výroba drobných kovových obalov

11. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely v rozsahu voľných živností

12. brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov

13. akvizičná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Radoslav Adzima, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Helsinská 2632/2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 01.07.1969, Deň vzniku funkcie: 05.09.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná menom spoločnosti samostatne, k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Radoslav Adzima, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Helsinská 2632/2, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 01.07.1969

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1