Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288767

OBCHODNÉ MENO: UNIX a.s. Košice

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 953/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 6, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 36 183 890

DEŇ ZÁPISU: 17.04.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie bytových a občianských stavieb

2. - staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

3. - bytová výstavba

4. - stavba ostatných budov

5. - vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb

6. - prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom

7. - sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom, so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami, s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarským tovarom, s ostatným tovarom

8. - veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, strojmi, technickými potrebami, stavebnými strojmi, ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu

9. - maloobchod s nábytkom a svietidlami, železiarskym tovarom, farbami, skleneným tovarom, potrebami pre domácich majstrov

10. - nákup a predaj nehnuteľností

11. - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva

12. - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

13. - prenájom stavebných strojov a zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mária Bodová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starozagorská 4, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 10.03.1964, Deň vzniku funkcie: 26.03.2003

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ján Suranič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wuppertálska 1407/9, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 31.01.1974, Deň vzniku funkcie: 08.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Anna Mozoľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pokroku 183/9, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 17.04.1944, Deň vzniku funkcie: 08.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda, podpredseda a člen predstavenstva, každý samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Dudáš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 20, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 29.08.1959, Deň vzniku funkcie: 26.03.2003

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Otília Badiarová, Bydlisko: Názov obce: Lemešany 281, PSČ: 082 03 , Dátum narodenia: 06.07.1966, Deň vzniku funkcie: 26.03.2003

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ingrid Pachová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janigova 19, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 17.04.1965, Deň vzniku funkcie: 23.06.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/ 91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 10. 9. 1999. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 30. 1. 2001.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1