Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R288742

OBCHODNÉ MENO: MEERKS, a.s. Košice

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1389/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná trieda 46, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 613 177

DEŇ ZÁPISU: 26.06.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo

2. vedenie účtovníctva

3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

4. reklamná činnosť

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností

6. leasing spojený s financovaním

7. factoring a forfaiting

8. leasing motorových vozidiel, lietadiel, lodí, stavebných strojov, prístrojov a počítačovej techniky

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

11. prenájom hnuteľných vecí

12. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

13. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

14. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

15. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

17. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

18. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. čistiace a upratovacie služby

20. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Martin Mačor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belá 1015, Názov obce: Belá, PSČ: 013 05 , Dátum narodenia: 13.12.1979, Deň vzniku funkcie: 29.04.2019

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Melinda Pastoreková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výstavby 1091/16, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 , Dátum narodenia: 27.05.1974, Deň vzniku funkcie: 13.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť navonok zastupuje predseda predstavenstva samostatne a každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje predseda predstavenstva a členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: RNDr. Ján Smerek, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vencova 2348/65, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 04.11.1954, Deň vzniku funkcie: 23.05.2022

Meno a priezvisko: RNDr. Silvia Smereková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vencova 2348/65, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 30.11.1954, Deň vzniku funkcie: 23.05.2022

Meno a priezvisko: Erika Filipská Smereková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na pomezí 1347/30, Názov obce: Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.03.1992, Deň vzniku funkcie: 23.05.2022

Meno a priezvisko: Bc. Silvia Machaňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Petrovského 2324/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 07.12.1979, Deň vzniku funkcie: 23.05.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Retuma Consulting a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karolinská 661/4, Názov obce: Karlín, Praha 8, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 06377602

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 193,918870 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 193,918870 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 319,391887 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1