Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R288652

OBCHODNÉ MENO: KAPKO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55428/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 29, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 55 041 591

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

3. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

4. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

5. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

6. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

7. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

8. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

9. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

10. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

11. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

18. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

19. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

20. Sťahovacie služby

21. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

22. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

23. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

24. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

25. Prevádzkovanie výdajne stravy

26. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

27. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

28. Finančný lízing

29. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

30. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

31. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

32. Vedenie účtovníctva

33. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

34. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

35. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

36. Dizajnérske činnosti

37. Služby požičovní

38. Prenájom hnuteľných vecí

39. Informačná činnosť

40. Čistiace a upratovacie služby

41. Administratívne služby

42. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

43. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

44. Poskytovanie služieb osobného charakteru

45. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

46. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

47. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

48. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

49. Kuriérske služby

50. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

51. Záložne

52. Fotografické služby

53. Verejné obstarávanie

54. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

55. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

56. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Kapko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 29, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 09.11.1984, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Meno a priezvisko: Bc. Mária Kapková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 29, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 25.10.1988, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť navonok konajú konatelia spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Kapko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 29, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 09.11.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Mária Kapková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 29, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 25.10.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1