Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288518

OBCHODNÉ MENO: Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 373/S

SÍDLO:  Názov obce: Cerovo 260, PSČ: 962 52 

IČO: 36 050 369

DEŇ ZÁPISU: 18.09.2001

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja

2. zámočníctvo - výroba

3. kovoobrábanie

4. oprava a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení

5. opravy cestných motorových vozidiel

6. oprava karosérií

7. stolárstvo

8. murárstvo

9. tesárstvo- výrobky stavebného tesárstva /montované stavby z dreva, parketové panely

10. pohostinská činnosť

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

13. poskytovanie služieb súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou, lesníctvom a poľovníctvom, strojmi a mechanizmami slúžiacimi k danej výrobe

14. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

15. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/

16. prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení

17. prenájom stavebných strojov a zariadení

18. prenájom motorových vozidiel a príslušenstva

19. zemné výkopové a búracie práce bez použitia výbušnín

20. prípravné práce pred zahájením stavby a po ukončení stavby v rozsahu voľných živností

21. kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/

22. údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov

23. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

24. sprostredkovanie v oblasti dopravy - služby dopravných agentúr

25. nepravidelná neverejná osobná cestná doprava-osobná doprava nepodliehajúca podmienkach taxislužby v rozsahu voľných živností

26. skladovanie a uskladňovanie

27. prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - upratovanie

28. prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním iných než základných služieb - upratovanie

29. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach do triedy *** v rozsahu voľných živností

30. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov

31. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu

32. letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rozsahu voľných živností

33. vedenie účtovníctva

34. zváračské práce

35. prieskumné a podzemné práce bez použitia výbušnín

36. upratovacie a čistiace služby

37. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz fekálií

38. usporiadanie kultúrnych a športových podujatí

39. vnútroštátna nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Jozef Bartko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerovo 273, Názov obce: Cerovo, Dátum narodenia: 14.06.1965, Deň vzniku funkcie: 05.02.2003

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Anton Zsigo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gamota 2192/1, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 , Dátum narodenia: 20.04.1954, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Zsolt Fördős, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazmínová ul. 516/6, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04 , Dátum narodenia: 09.05.1977, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Attila Dobai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitánova 822/14, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 21.07.1976, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

Spôsob konania v mene družstva: Predseda a podpredseda (družstva) predstavenstva sú štatutárnymi orgánmi družstva. Predseda (družstva) predstavenstva koná v mene družstva vždy spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpredseda (družstva) predstavenstva koná v mene družstva vždy spoločne s jedným členom predstavenstva.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 988,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou v zmysle ust. § 220 a násl. zák. č. 513/91 Zb., dňa 31.8.2001, v Nz 345/01 a schválením stanov. V zmysle ust. § 96 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ zo dňa 18.9.2001 zobral v časti predmet podnikania maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, sprostredkovateľská činnosť návrh späť, preto súd uvedené konanie v tejto časti zastavuje.

2. Členská schôdza dňa 5.2.2003 schválila zmenu v predstavenstve družstva.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1