Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288525

OBCHODNÉ MENO: TP Analytics s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23479/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 5957/8, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 

IČO: 46 945 733

DEŇ ZÁPISU: 29.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Administratívne služby

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Vydavateľská činnosť

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Fotografické služby

16. Výroba hračiek a hier

17. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

18. Dizajnérske činnosti

19. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Petra Mikulíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 1042/12, Názov obce: Vysoká pri Morave, PSČ: 960 66 , Dátum narodenia: 10.05.1988, Deň vzniku funkcie: 01.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Petra Mikulíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 1042/12, Názov obce: Vysoká pri Morave, PSČ: 900 66 , Dátum narodenia: 10.05.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1