Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288526

OBCHODNÉ MENO: TRAUMED s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15997/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žánovská 5401/33, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 44 592 671

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (so špecializovanou technikou)

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. reklamné a marketingové služby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Juhász, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Rimava 1062/17, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 23.04.1972, Deň vzniku funkcie: 03.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Juhász, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žánovská 5401/33, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 23.04.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1