Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288516

OBCHODNÉ MENO: PEUBECH s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44133/S

SÍDLO:  Názov obce: Sušany 230, PSČ: 980 12 

IČO: 54 743 958

DEŇ ZÁPISU: 07.07.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Výroba piva a sladu

3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Výroba nápojov

7. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Štefan Vaclavik, Bydlisko: Názov obce: Sušany 230, PSČ: 980 12 , Dátum narodenia: 11.11.1992, Deň vzniku funkcie: 07.07.2022

Meno a priezvisko: Jakub Vaclavik, Bydlisko: Názov obce: Sušany 230, PSČ: 980 12 , Dátum narodenia: 20.03.1998, Deň vzniku funkcie: 07.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Kaličiak, Bydlisko: Názov obce: Sušany 230, PSČ: 980 12 , Dátum narodenia: 26.12.1974

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Štefan Vaclavik, Bydlisko: Názov obce: Sušany 230, PSČ: 980 12 , Dátum narodenia: 11.11.1992

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jakub Vaclavik, Bydlisko: Názov obce: Sušany 230, PSČ: 980 12 , Dátum narodenia: 20.03.1998

Výška vkladu: 1 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 700,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 100,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1