Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288514

OBCHODNÉ MENO: Minuit, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10949/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moyzesa 75, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 

IČO: 31 621 821

DEŇ ZÁPISU: 11.01.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

2. - maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

3. - sprostredkovanie obchodu

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. prenájom hnuteľných vecí

8. administratívne služby

9. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PharmDr. Mária Busnyáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1377/55, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 09.03.1977, Deň vzniku funkcie: 30.09.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PharmDr. Mária Busnyáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 1377/55, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 09.03.1977

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

Obchodné meno/názov: ALPINIA, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Š. Moyzesa 75, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , IČO 31 644 848

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.12.1994 v zmysle § 76 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sr 450

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1