Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288520

OBCHODNÉ MENO: SAD Sliač s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26450/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 522/7, Názov obce: Sliač, PSČ: 962 31 

IČO: 47 657 499

DEŇ ZÁPISU: 08.02.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy v celkovom počte motorových vozidiel: 3 (tri) autobusy na neobmedzený počet prepravných výkonov

4. Licencia na medzinárodnú osobnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za odplatu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Moravčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 522/7, Názov obce: Sliač, PSČ: 962 31 , Dátum narodenia: 28.07.1975, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Anna Moravčíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 522/7, Názov obce: Sliač, PSČ: 962 31 , Dátum narodenia: 07.03.1951

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1