Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288506

OBCHODNÉ MENO: Hotel DETVA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3988/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 22, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12 

IČO: 36 014 613

DEŇ ZÁPISU: 04.12.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. -kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

2. -kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

3. -sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. -reklamná a propagačná činnosť

5. -prenájom nebytových priestorov

6. -práčovňa

7. -výroba cukrárských výrobkov

8. -ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

9. -pohostinská činnosť

10. -upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Robert Ľupták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 3346/6, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12 , Dátum narodenia: 26.11.1973, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Robert Ľupták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 3346/6, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12 , Dátum narodenia: 26.11.1973

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Matej Ľupták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 3346/6, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12 , Dátum narodenia: 16.04.2001

Výška vkladu: 3 319,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.12.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 10316

2. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.12.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. . Valné zhromaždenie konané dňa 25.3.1997 schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

4. . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 5.6.1998 a Dodatok č. 3 v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.

5. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1