Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288508

OBCHODNÉ MENO: INFOSPO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 5863/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 36 035 513

DEŇ ZÁPISU: 08.04.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - automatizované spracovanie dát

2. - reklamné služby

3. - vzdelávacia činnosť - organizovanie kurzov a školení

4. - publikácia metodických príručiek

5. - obchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností

6. - sprostredkovanie obchodu

7. - sprostredkovateľská činnosť v službách, okrem činností na ktoré právny predpis vyžaduje osobitné povolenie

8. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

9. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním doplnkovej služby

10. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Antónia Anasztázia Szilágyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ady Endre utca 1, Názov obce: Mezőladány, PSČ: 4641 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 11.09.1999, Deň vzniku funkcie: 07.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť navonok samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Antónia Anasztázia Szilágyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ady Endre utca 1, Názov obce: Mezőladány, PSČ: 4641 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 11.09.1999

Výška vkladu:  120 993,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  120 993,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   120 993,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   120 993,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Sopločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spolo- čenskou zmluvou, zo dňa 17.03.1999, podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. . Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 26.08.1999, bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.

3. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2000 a dodatku č. 2.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1