Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288504

OBCHODNÉ MENO: Hanjoo Light Metal s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44073/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matuškova 48, Názov obce: Vlkanová, PSČ: 976 31 

IČO: 54 317 371

DEŇ ZÁPISU: 05.01.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a hutnícke spracovanie kovov

2. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

3. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

9. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

10. výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. prenájom hnuteľných vecí

13. vedenie účtovníctva

14. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jin Ha Park, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Samjeong-ro 307 -dong, 1201 -ho, 92, Názov obce: Ulsan, Ulju-Gun, PSČ: 44961 , Štát: Kórejská Republika , Dátum narodenia: 12.02.1967, Deň vzniku funkcie: 11.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: HANJOO LIGHT METAL CO., LTD., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hwasan 2-gil, Názov obce: Ulsan, Ulju-Gun, PSČ: 45009 , Štát: Kórejská Republika , Iné identifikačné číslo: 610-81-06722

Výška vkladu: 1 050 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 050 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 050 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 050 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1