Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288507

OBCHODNÉ MENO: HVT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19140/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 124/32, Názov obce: Dudince, PSČ: 962 71 

IČO: 35 833 815

DEŇ ZÁPISU: 25.03.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

5. poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

8. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,

9. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

10. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

11. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Slavomír Brza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý rad 34/23, Názov obce: Dudince, PSČ: 962 71 , Dátum narodenia: 06.06.1966, Deň vzniku funkcie: 27.03.2017

Meno a priezvisko: Ing. Adriana Šťastná, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Tablica 88/24, Názov obce: Dudince, PSČ: 962 71 , Dátum narodenia: 18.06.1969, Deň vzniku funkcie: 26.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Michal Ševčík, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakytovská cesta 5733/108A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 19.02.1983

Výška vkladu:  124 478,000000 EUR, Rozsah splatenia:  124 478,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Kúpele Dudince, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 106, Názov obce: Dudince, PSČ: 962 71 , IČO 31 642 713

Výška vkladu: 4 373 433,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 373 433,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 9/2014/3, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 05.11.2014

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Privatbanka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 31 634 419

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 9/2014/4, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 05.11.2014

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: Privatbanka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 31 634 419

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 497 911,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 497 911,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.3.2002 v zmysle Z.č. 513/91 Zb. v znení Z.č. 500/2001 Z.z.

2. Vyhlásenie konateľa o splatení celého vkladu spoločníka I. F. C. a. s. zo dňa 29. 1. 2004. Výpis z obchodného registra v odd. Sa vl. č. 2868/B obchodnej spoločnosti I. F. C. a. s.

3. Exekučný príkaz zo dňa 31.3.2004 č. k. Ex 855/2003 - 33. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2004.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2006.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.2008.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2009.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.8.2010.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1