Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288512

OBCHODNÉ MENO: KOVAB, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13393/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 3B, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01 

IČO: 36 809 365

DEŇ ZÁPISU: 25.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. poskytovanie služieb vysokozdvižným vozíkom

5. reklamná a propagačná činnosť

6. cestná nákladná doprava s cestnými motorovými vozidlami do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Attila Bolyoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 1541/11, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01 , Dátum narodenia: 28.07.1957, Deň vzniku funkcie: 25.07.2007

Meno a priezvisko: Milada Bolyošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 1541/11, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01 , Dátum narodenia: 01.02.1962, Deň vzniku funkcie: 25.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Attila Bolyoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 1541/11, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01 , Dátum narodenia: 28.07.1957

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Milada Bolyošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parková 1541/11, Názov obce: Fiľakovo, PSČ: 986 01 , Dátum narodenia: 01.02.1962

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1