Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288509

OBCHODNÉ MENO: JMMR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37518/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 1398/158, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 52 713 601

DEŇ ZÁPISU: 17.10.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Výroba potravinárskych výrobkov

12. Výkon zdravotníckeho povolania v povolaní zdravotnícky záchranár

13. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Ing. Ján Melich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 1398/158, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 01.02.1972, Deň vzniku funkcie: 17.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Miriam Melichová Rečlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 1398/158, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 20.01.1974

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Bc. Ing. Ján Melich, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 1398 / 158, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 01.02.1972

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1