Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288503

OBCHODNÉ MENO: GRAUS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34382/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Dubčeka 376/37, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 

IČO: 51 724 472

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

2. Chov vybraných druhov zvierat

3. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

4. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

5. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

6. Poskytovanie služieb v rybárstve

7. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

8. Výroba potravinárskych výrobkov

9. Výroba kŕmnych zmesí

10. Výroba nápojov

11. Textilná výroba

12. Odevná výroba

13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

14. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

15. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

16. Keramická výroba

17. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

18. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

19. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

20. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

21. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

22. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

23. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

24. Výroba bižutérie a suvenírov

25. Výroba hračiek a hier

26. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

27. Výroba sviečok a tieniacej techniky

28. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

29. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

30. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

31. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

32. Prípravné práce k realizácii stavby

33. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

34. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

35. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

36. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

37. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

38. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

39. Sťahovacie služby

40. Prevádzka malých plavidiel

41. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

42. Prevádzkovanie úschovní

43. Kuriérske služby

44. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

45. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

46. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

47. Prevádzkovanie výdajne stravy

48. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

49. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

50. Finančný lízing

51. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

52. Záložne

53. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

54. Faktoring a forfaiting

55. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

56. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

57. Vedenie účtovníctva

58. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

59. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

60. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

61. Dizajnérske činnosti

62. Fotografické služby

63. Služby požičovní

64. Prenájom hnuteľných vecí

65. Informačná činnosť

66. Čistiace a upratovacie služby

67. Administratívne služby

68. Verejné obstarávanie

69. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

70. Prevádzkovanie jaslí

71. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

72. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

73. Dopravná zdravotná služba

74. Poskytovanie sociálnych služieb

75. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

76. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

77. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

78. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

79. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Karol Graus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Dubčeka 376/37, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 26.09.1977, Deň vzniku funkcie: 22.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karol Graus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Dubčeka 376/37, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 26.09.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1