Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288493

OBCHODNÉ MENO: DERAX BB s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14710/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 4, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 44 109 504

DEŇ ZÁPISU: 29.04.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia

2. ošetrovanie stromov a trávnych porastov

3. výroba palivového dreva a spracovanie biomasy

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovanie obchodu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Faktor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 3701/4, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 28.05.1974, Deň vzniku funkcie: 29.04.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Faktor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 3701/4, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 28.05.1974

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1