Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288501

OBCHODNÉ MENO: EX-DAKA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9039/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 20, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 36 624 519

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. - činnosť ekonomických poradcov

4. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

5. - vedenie účtovníctva

6. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkovej služby - upratovacie práce

7. - prenájom hnuteľných vecí

8. - poskytovanie služieb videokamerou

9. - predaj a požičiavanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

10. - prieskum trhu a verjnej mienky

11. - organizovanie kultúrnych, spoločenských a relaxačných podujatí v rozsahu voľnej živnosti

12. - inzertná činnosť

13. - vydávanie neperiodických publikácií

14. - záujmové vzdelávanie v oblasti manažmentu

15. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Komorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 2C, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 17.04.1958, Deň vzniku funkcie: 17.03.2004

Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Igazová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 1249/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 26.07.1957, Deň vzniku funkcie: 17.03.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Komorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zelená 2C, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 17.04.1958

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Igazová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovská 1249/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 26.07.1957

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1