Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288498

OBCHODNÉ MENO: EKOLUKA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40828/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povstalecká cesta 6454/16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 

IČO: 53 627 521

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Finančný lízing

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Administratívne služby

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Karol Raffay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povstalecká cesta 6454/16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 17.05.1978, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Raffayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povstalecká cesta 6454/16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 27.04.1979, Deň vzniku funkcie: 10.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti a za ňu podpisovať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Karol Raffay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povstalecká cesta 6454/16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 17.05.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Raffayová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Povstalecká cesta 6454/16, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 27.04.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1