Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288486

OBCHODNÉ MENO: Akadémia Plus Zvolen, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11258/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Somolického 2, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 36 645 443

DEŇ ZÁPISU: 02.02.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoochod/ v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. prednášková a školiaca činnosť v rozsahu voľných živností

5. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností

6. organizoanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností

7. predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov

8. výroba nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov so súhlasom autora

9. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

10. spracovanie projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Europskej únie

11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

12. činnosť ekonomických a organizačných poradcov

13. prieskum trhu a verejnej mienky

14. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

15. administratívne služby

16. kopírovacie služby

17. vedenie účtovníctva

18. prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí

19. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

20. upratovacie a čistiace práce

21. vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk

22. prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Danica Václavíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 59/2941, Názov obce: Lieskovec, PSČ: 962 21 , Dátum narodenia: 28.10.1977, Deň vzniku funkcie: 02.02.2006

Meno a priezvisko: Ján Golian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 59/2941, Názov obce: Lieskovec, Dátum narodenia: 23.07.1977, Deň vzniku funkcie: 02.02.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Akadémia Plus, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Somolického 2, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , IČO 36 640 514

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1