Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288488

OBCHODNÉ MENO: Austria BMT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30807/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Murgašova 5A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 50 581 139

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom hnuteľných vecí

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. vykonávanie odťahovej služby

6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

8. prevádzkovanie taxislužby s počtom vozidiel 1 (jeden) v územnom obvode Banskobystrický kraj

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Greško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 100/14, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32 , Dátum narodenia: 14.12.1984, Deň vzniku funkcie: 11.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ. Ak má spoločnosť konateľov viac, sú oprávnení konať v mene vždy dvaja konatelia spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Bohuslav Repa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľuda Ondrejova 364/20, Názov obce: Hrochoť, PSČ: 976 37 , Dátum narodenia: 20.10.1968, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Pohronský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Česká 375/2, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 14.07.1985

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Greško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 100/14, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32 , Dátum narodenia: 14.12.1984

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1