Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R288495

OBCHODNÉ MENO: DRU a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 548/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážska cesta 8700/6, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 36 033 863

DEŇ ZÁPISU: 01.01.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba trvanlivých pečív

2. - baliarenské činnosti

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Janka Madajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 1210/6, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 , Dátum narodenia: 14.03.1965, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Ján Štrbo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapitulská 509/27, Názov obce: Zeleneč, PSČ: 919 21 , Dátum narodenia: 13.05.1955, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Július Belovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 1362/25, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 20.06.1947, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Zita Bógová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 1777/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 29.09.1959, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bzdúšek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoštáky 766/21, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13 , Dátum narodenia: 20.09.1959, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ján Hanzlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 1409/8, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 21.09.1961, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. František Hric, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 742/4, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 03 , Dátum narodenia: 08.02.1950, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kulcsár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná ulica 4420/41, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 25.09.1956, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Renáta Muchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Tajovského 262/23, Názov obce: Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43 , Dátum narodenia: 05.11.1974, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, pokiaľ stanovy neurčujú inak. Pre platnosť písomného právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, v neprítomnosti jedného z nich ďalšieho člena predstavenstva.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Ján Hanzlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 8, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 21.09.1961, Deň vzniku funkcie: 03.05.2005

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Peter Lehotský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Fullu 1987/2, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 23.09.1983, Deň vzniku funkcie: 29.11.2019

Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Vahančík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dionýza Štúra 1040, Názov obce: Krupina, PSČ: 963 01 , Dátum narodenia: 16.10.1958, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Sedlák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1213/6, Názov obce: Revúca, PSČ: 050 01 , Dátum narodenia: 04.07.1966, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Koľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Iľjikčana 720/28, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 18.05.1954, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Meno a priezvisko: Juraj Kompan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lieskovská cesta 2356/12, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 08.03.1994, Deň vzniku funkcie: 13.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 452 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 452 500,000000 EUR

AKCIE

Počet: 715 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1 660,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Účinnosť prevodu akcií nastáva po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti

Počet: 400 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   664,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: účinnosť prevodu akcií nastáva po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou v zmysle §§ 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov.

2. . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 18.5.1999 a 21.10.1999 v NZ 105/99 a 241/99 napísané notárkou JUDr. Darinou Hornáčekovou, Bystrický rad 314/69, Zvolen.

3. . Riadne valné zhromaždenie dňa 18.4.2001 prijalo zmeny stanov akciovej spoločnosti formou notárskej zápisnice Nz 104/01 spísanej notárkou JUDr. Hornáčekovou.

4. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.10.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.

5. . Valné zhromaždenie konané 16.4.2003 schválilo zmenu stanov a ich úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1