Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R288478

OBCHODNÉ MENO: ERE Invest družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 545/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 37, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 55 038 204

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Finančný lízing

3. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

5. Faktoring a forfaiting

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Administratívne služby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

11. Vedenie účtovníctva

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Prevádzka malých plavidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Laššák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudlovská cesta 33, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 02.01.1975, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo navonok koná predseda samostatne. Za družstvo podpisuje predseda a to tak, že k vytlačenému alebo akokoľvek napísanému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 252,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

pre právnickú osobu   625,000000 EUR

pre fyzickú osobu  2,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1