Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R288485

OBCHODNÉ MENO: Zveropark pod Poľanou, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45067/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pstruša 574, Názov obce: Vígľaš, PSČ: 962 02 

IČO: 55 039 880

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

2. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. Poskytovanie služieb osobného charakteru

5. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

6. Chov vybraných druhov zvierat

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Prípravné práce k realizácií stavby

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Simona Škamlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kriváň 22, Názov obce: Kriváň, PSČ: 962 04 , Dátum narodenia: 26.04.1994, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Simona Škamlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kriváň 22, Názov obce: Kriváň, PSČ: 962 04 , Dátum narodenia: 26.04.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1