Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Banská Bystrica - Nové zápisy
R288483

OBCHODNÉ MENO: Samospráva konzultácie s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45068/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 711/25, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 

IČO: 55 010 245

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ( veľkoobchod ) .

2. Verejné obstarávanie

3. Činnosť podnikateľských , organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a v oblasti obchodu

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ján Tomaškin, Bydlisko: Názov obce: Stredné Plachtince 121, PSČ: 991 24 , Dátum narodenia: 11.09.1976, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonov vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Tomaškin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stredné Plachtince 121, Názov obce: Stredné Plachtince, PSČ: 991 24 , Dátum narodenia: 11.09.1976

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Ďurica, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 711/25, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 , Dátum narodenia: 21.08.1976

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1