Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287882

OBCHODNÉ MENO: CB SMART j. s. a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 151/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staromestská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 53 574 834

DEŇ ZÁPISU: 16.02.2021

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. administratívne služby

4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Peter Bečár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borovicová 1250/28, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55 , Dátum narodenia: 17.05.1981, Deň vzniku funkcie: 16.02.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Michal Ondrišek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri lesostepi 3839/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , Dátum narodenia: 03.11.1980, Deň vzniku funkcie: 16.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100,120000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100,120000 EUR

AKCIE

Počet: 10000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  0,010000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená a podlieha súhlasu valného zhromaždenia v zmysle stanov spoločnosti.

Počet: 12 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  0,010000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť prioritných akcií nie je obmedzená.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1