Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287938

OBCHODNÉ MENO: Idoneus Investment j. s. a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 133/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 58, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 53 401 832

DEŇ ZÁPISU: 17.11.2020

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

2. Faktoring a forfaiting

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Finančný lízing

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Prípravné práce k realizácii stavby

13. Dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. Administratívne služby

15. Prevádzkovanie holdingu - držba a vlastníctvo majetkových účastí v dcérskych spoločnostiach

16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností

17. Nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva

18. Predaj nehnuteľností

19. Investovanie vo vlastnom mene a na vlastný účet do finančných a nefinančných aktív

20. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučnebez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

21. Záložne

22. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ivan Valent, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bellova 2035/54, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 25.12.1973, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Anna Valentová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Francisciho 2383/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 14.08.1949, Deň vzniku funkcie: 16.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 001,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 001,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 001,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100000 , Druh: akcie s osobitnými právami , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR 

Počet: 100000 , Druh: akcie s osobitnými právami , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: akcie s osobitnými právami , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1