Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287959

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Konica Minolta Marketing Services Limited, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2379/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 17/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 47 633 875

DEŇ ZÁPISU: 23.01.2014

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamné a marketingové služby,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Yves Christian Rogivue, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zollikerstr. 126, Názov obce: Zürich, PSČ: 8008 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 13.05.1961, Deň vzniku funkcie: 02.06.2017

 

Meno a priezvisko: Laurent Sohm, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard Georges Seurat 47, Názov obce: Neuilly sur Seine, PSČ: 92200 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 21.06.1973, Deň vzniku funkcie: 21.10.2021

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Za organizačnú zložku koná každý vedúci organizačnej zložky samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému označeniu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky zo dňa 20.12.2013.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Konica Minolta Marketing Services Limited

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bedford Row 26-28, Názov obce: Londýn, PSČ: WC1R 4HE , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručeným obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register Anglicka a Walesu Číslo zápisu: 3743483

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia:

Meno a priezvisko: Yves Christian Rogivue, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zollikerstr. 126, Názov obce: Zürich, PSČ: 8008 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 13.05.1961, Deň vzniku funkcie: 01.09.2016

Meno a priezvisko: Hidenori Toyoda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marunouchi 2-7-2, Názov obce: Tokyo, PSČ: 1007014 , Štát: Japonsko , Dátum narodenia: 30.11.1963, Deň vzniku funkcie: 01.01.2018

Meno a priezvisko: Ian James Stockley, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Upper East Hayes 34, Názov obce: Bath, PSČ: BA1 6LP , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 30.05.1958, Deň vzniku funkcie: 17.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu: spoločne s iným konateľom spoločnosti

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1