Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288068

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Vetoquinol s.r.o., organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 8471/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 53 191 137

DEŇ ZÁPISU: 01.09.2020

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkova-teľom živnosti (veľkoobchod)

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Administratívne služby

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Dominique Claude Robert Derveaux, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ter rue de Turenne 5, Názov obce: Belfort, PSČ: 90000 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 12.07.1969, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Za organizačnú zložku koná vedúci organizačnej zložky samostatne. Za organizačnú zložku je oprávnený podpisovať vedúci organizačnej zložky, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému označeniu organizačnej zložky pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Cyryl Przybył, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. Północna 4, Názov obce: Karnin, PSČ: 66-446 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 11.07.1972, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020

Spôsob konania prokuristu(ov): Prokurista zastupuje organizačnú zložku samostatne a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému označeniu organizačnej zložky pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Vetoquinol s.r.o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Walterovo náměstí 329/3, Názov obce: Jinonice, Praha 5, PSČ: 158 00 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register Mestského súdu v Prahe Číslo zápisu: Oddiel C, vložka 56632

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Dominique Claude Robert Derveaux, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ter rue de Turenne 5, Názov obce: Belfort, PSČ: 90000 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 12.07.1969, Deň vzniku funkcie: 16.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1