Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288067

OBCHODNÉ MENO: UPREG, v. o. s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 95/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybničná 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 835 54 

IČO: 30 840 384

DEŇ ZÁPISU: 18.12.1991

PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - projektovanie elektrických zariadení,

2. - vývoj, výroba, montáž, inštalácia a opravy elekrických zariadení,

3. - nákup a predaj meracej, regulačnej, automatizačnej, výpočtovej a kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, spotrebnej elektroniky, príslušenstva, náhradných dielov, záznamových médií a odbornej literatúry

4. - prenájom meracej, regulačnej, automatizačnej, výpočtovej a kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, spotrebnej elektroniky a príslušenstva,

5. - poskytovanie software,

6. - expertízna činnosť vo vyššie uvedených oblastiach,

7. - usporiadanie odborných školení vo vyššie uvedených oblastiach,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: spoločníci

Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú obidvaja zakladatelia, v rozsahu určenom spoločenskou zmluvou, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Cibulčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyprichova 78, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 23.06.1952

Meno a priezvisko: Peter Cibulčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tbiliská 5, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 18.03.1976

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18. 13. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106q ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: Sr 239

2. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy z 14.12. 1992 v zmysle ust. Zák. číslo 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sr 239

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.2.1996, dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 16.4.1996. Stary spis: Sr 239

4. Dňa 14.10.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 32CbR/81/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1