Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288040

OBCHODNÉ MENO: samscad k. s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 977/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Votrubova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 45 964 386

DEŇ ZÁPISU: 06.01.2011

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,

6. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Obchodné meno/názov: sams s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Votrubova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 45 921 571, Deň vzniku funkcie: 06.01.2011

Zástupca

Meno a priezvisko: Peter Kubík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Votrubova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 12.12.1948, Deň vzniku funkcie: 09.03.2022

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Komplementár koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Obchodné meno/názov: sams s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Votrubova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 45 921 571

Komanditisti

Meno a priezvisko: Mgr. Karin Urbanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Votrubova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 27.04.1971

Výška vkladu:  250,000000 EUR, Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 30.11.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 21.03.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1