Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R287887

OBCHODNÉ MENO: Citicom plus, k. s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 975/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 45 943 940

DEŇ ZÁPISU: 29.12.2010

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. výroba a správa webových stránok,

4. montáž a údržba počítačových sietí bez zásahu do elektrických sietí,

5. prenájom hnuteľných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Obchodné meno/názov: Citicom, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Ondrejova 21/II. 757, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , IČO 36 777 668, Deň vzniku funkcie: 29.12.2010

Zástupca

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Florovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Ondrejova 757/21, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 20.09.1981

Meno a priezvisko: Ivan Florovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Ondrejova 757/21, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 24.01.1989

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Komplementár koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Obchodné meno/názov: Citicom, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľ. Ondrejova 21/II. 757, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , IČO 36 777 668

Komanditisti

Obchodné meno/názov: Bentham & Lloyd, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , IČO 45 551 987

Výška vkladu: 5 700,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 710,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 710,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.11. 2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1