Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288077

OBCHODNÉ MENO: Xplosia, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 68376/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského rad 13/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 36 572 942

DEŇ ZÁPISU: 08.09.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod a veľoobchod: potraviny, potravinárske polotovary, ovocie, zelenina včítane mrazených potravín a mrazeného ovocia a zeleniny, cigarety a tabakové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, nerastné suroviny, farebné a drahé kovy, hutný materiál a výrobky, drevo, výrobky z dreva, celulóza, stavebný materiál, nábytok, sklo, keramika, kameň, polygrafické výrobky, odevy, textil, obuv, kožená galantéria, syntetické vlákna, farby, priemyselné hnojivá, strojárské a elektrotechnické výrobky, nástroje a prístroje, výrobky z plastov, kožušiny, produkty z mora, hračky, kozmetika, čistiace prostriedky, domáce potreby, kancelárske potreby a zariadenia, železiarsky tovar, športové potreby, umelecké a zberateľské predmety, ktoré nie sú autorským dielom, hygienické potreby a pomôcky, poľnohospodárske výrobky a produkty, spotrebná elektronika, výpočtová technika včítane príslušenstva, telekomunikačné zariadenia, klenoty, šperky, hodiny, ropné produkty a palivá, motorové vozidlá, náhradné diely a doplnky pre motorové vozidlá

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a pozemnej dopravy

3. školiteľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. upratovacie a čistiace práce

6. výstavnícka činnosť

7. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

8. organizovanie školení, kurzov a seminárov

9. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

10. vydavateľská činnosť

11. faktoring a forfaiting

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. poradenská činnosť v oblasti obchodu

15. počítačové služby

16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora

18. poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave

19. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy

21. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Weis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroboňova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 01.02.1950, Deň vzniku funkcie: 24.05.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Weis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroboňova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 01.02.1950

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.8.2003 vo forme notárskej zápisnice N 201/2003, Nz 69472/2003 podľa zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1