Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288071

OBCHODNÉ MENO: VLARES s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53696/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 44 228 635

DEŇ ZÁPISU: 30.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Ľudovít Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 3756/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 14.05.1980, Deň vzniku funkcie: 01.04.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Ľudovít Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 3756/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 26.05.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2009 a zo dňa 22.06.2009. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 29.06.2009.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.08.2011.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti zo dňa 03.12.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1