Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288073

OBCHODNÉ MENO: WATEC, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58691/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovičova 4, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 44 770 936

DEŇ ZÁPISU: 03.06.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti,

5. montáž servis bazénov a príslušenstva okrem zásahov do elektročastí,

6. poradenské služby pri montáži bazénov a príslušenstva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Eva Hlinicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovičova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 28.11.1966, Deň vzniku funkcie: 03.06.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Ak sú vymenovaní dvaja alebo viacerí konatelia, konajú v mene spoločnosti aspoň dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Eva Hlinicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovičova 4, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 28.11.1966

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Zemaník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuklovská 51, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 16.04.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1