Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288070

OBCHODNÉ MENO: Villapark Rusovce, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 77870/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri gaštanovej aleji 1642/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 

IČO: 46 460 039

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

6. prenájom hnuteľných vecí,

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

9. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,

12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Lorencovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri gaštanovej aleji 1642/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 12.10.1972, Deň vzniku funkcie: 17.12.2011

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ľubomír Peráček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri gaštanovej aleji 1522/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 15.01.1960, Deň vzniku funkcie: 17.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach vždy spoločne. Písomnosti v mene spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje mená, priezviská a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Lorencovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri gaštanovej aleji 1642/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 12.10.1972

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ľubomír Peráček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri gaštanovej aleji 1522/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 15.01.1960

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Wolda Kidan Grant, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čulenova 7936/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 28.10.1970

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 24.11.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1