Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288069

OBCHODNÉ MENO: VICI, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34638/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 61, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 35 917 741

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,

3. automatizované spracovanie údajov,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. pohostinská činnosť

8. kaderníctvo,

9. predlžovanie vlasov,

10. pedikúra,

11. manikúra a nechtové dizajnérstvo,

12. permanentný make-up,

13. ozdobné tetovanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Magdaléna Gieserová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 22.07.1953, Deň vzniku funkcie: 01.02.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Magdaléna Gieserová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 22.07.1953

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Denisa Jamrichová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.12.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.2005.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.10.2005.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2006 - zmena sídla; pôvodné: Mýtna 23, 811 07 Bratislava.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1