Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288065

OBCHODNÉ MENO: TUSK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42455/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 36 679 321

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod),

3. reklamná a propagačná činnosť,

4. marketing,

5. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,

7. prieskum trhu a verejnej mienky,

8. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

9. skladovanie okrem prevádzkovania verejného colného skladu,

10. administratívne práce,

11. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

12. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby spojené s prenájmom,

13. čistiace a upratovacie služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Giles Robert Piers Corbin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Los Suenos, Bon Air Lane , Názov obce: St. Saviour, Jersey, PSČ: JE 2 7LJ , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 18.04.1972, Deň vzniku funkcie: 27.09.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Giles Robert Piers Corbin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Los Suenos, Bon Air Lane , Názov obce: St. Saviour, Jersey, PSČ: JE 2 7LJ , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 18.04.1972

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.9.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2011 a 23.02.2011.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1