Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288056

OBCHODNÉ MENO: SVEGAL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4682/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnetova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 31 346 189

DEŇ ZÁPISU: 29.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť,

3. reklamná a propagačná činnosť,

4. organizovanie verejných, športových, turistických a kultúrno-spoločenských podujatí,

5. prenájom bytových a nebytových priestorov spojené s doplnkovými službami - obstarávateľké služby spojené s prenájmom,

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Sverák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brestová 6/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 15.03.1952

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Koščálová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brestová 6/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 26.11.1985, Deň vzniku funkcie: 04.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Sverák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brestova 6/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 15.03.1952

Výška vkladu: 11 285,920000 EUR, Rozsah splatenia: 11 285,920000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Koščálová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brestová 6/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 26.11.1985

Výška vkladu: 1 991,620000 EUR, Rozsah splatenia: 1 991,620000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 277,540000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 277,540000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: VINOHRADY, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teslova 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , IČO 35 741 571

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.11.1992 podľa § 56 až § 75 a § 105 až § 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9604

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa12.10.1999, na ktorom bolo základné imanie zvýšené. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.11.1999.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2001. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.8.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.9.2001.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.3.2002.

5. Zmluva o zlúčení - notárska zápisnica N 13/2014, Nz 1184/2014, NCRIs 1203/2014 zo dňa 15.01.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1