Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R288057

OBCHODNÉ MENO: SWPPS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 151785/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 51 160 374

DEŇ ZÁPISU: 20.10.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Administratívne služby

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

9. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Finančný lízing

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

17. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marián Kobzík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 343/35, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 19.12.1975, Deň vzniku funkcie: 20.10.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Kobzík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 343/35, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 19.12.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1